bongo, strona 3

51 tekstów – auto­rem jest bon­go.

Uczę się Ciebie na pamięć...
Twoich dłoni,których nie znam.
Twoich ust,których pragnę... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 maja 2014, 12:36

Może przez brak bez­pie­czeństwa,miłości,spełnienia...Sens życia ucieka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 kwietnia 2014, 12:30

Za­mykając oczy,zaw­sze Cię widzę...
To szczególnie przy­dat­ne przed zaśnięciem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 kwietnia 2014, 06:43

To co czuję z dnia na dzień się pogłębia...
Mogłabym próbo­wać to zro­zumieć,ale wolę się cie­szyć tym nies­podziewa­nym szczęściem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 kwietnia 2014, 13:49

Jes­teś moją myślą prze­wod­nią każde­go dnia,nie za­pom­nij o tym. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 kwietnia 2014, 15:57

Jes­teś światłem,a ja cieniem,
doj­rzałością i natchnieniem.
Jes­tem łka­niem,Ty uśmiechem.
Jes­teś głosem,a ja echem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 kwietnia 2014, 07:26

Noc niep­rzes­pa­na,żalem tra­wiona...Sa­mot­na dzi­siaj,sa­mot­na wczoraj. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 kwietnia 2014, 05:37

Burza hor­monów,od­czuć i myśli.La­wina nies­kończo­ności,smak niez­na­nego,wręcz na­macal­ne prag­nienie.Coś co wy­pala od środ­ka,co dławi i du­si.Nie poz­wa­la od­począć i nie za­mie­rza ukoić zmysłów...Każe cier­pieć... Niewytłumaczal­na pus­tka,a jed­nocześnie og­rom ciężaru...Brak tchu i nad­miar po­wiet­rza,gdzie słychać rytm wy­bija­ny z upo­rem...Za­nik pa­mięci i pa­mięć niez­wykła każdego...Oddechu...Dotyku...Słowa 

myśl • 23 kwietnia 2014, 18:07

Pa­radoks:Skrzyw­dzić ko­goś odejściem, by go nie krzywdzić. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 kwietnia 2014, 19:42

Nie ma słów otuchy,nie ma nadziei.Jest za to pus­tka we mnie i dookoła.Żyję jak we śnie,po omac­ku szu­kam wyjścia.Ty­le py­tań w mo­jej głowie i żad­nej od­po­wie­dzi.Miałeś rację..."chodzę po ścianach". 

myśl • 21 kwietnia 2014, 12:49
Zeszyty
  • marzenia – naj­większy skarb i naj­większa przeg­ra­na......

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

30 czerwca 2014, 22:42bongo do­dał no­wy tek­st Resztek Ciebie w za­kamar­kach [...]

10 czerwca 2014, 23:51bongo do­dał no­wy tek­st Szukając miłości,nie zgu­bić siebie... Naj­trud­niej­sze [...]

30 maja 2014, 12:19bongo do­dał no­wy tek­st Moja nadzieja jest większa niż [...]

29 maja 2014, 23:47pannaxnikt sko­men­to­wał tek­st ...Dlaczego nie mogę żyć [...]

29 maja 2014, 23:12bongo sko­men­to­wał tek­st ...Dlaczego nie mogę żyć [...]

29 maja 2014, 23:03tomek43i sko­men­to­wał tek­st ...Dlaczego nie mogę żyć [...]

29 maja 2014, 22:56bongo do­dał no­wy tek­st ...Dlaczego nie mogę żyć [...]