bongo, strona 4

51 tekstów – auto­rem jest bon­go.

Jeszcze tyl­ko ten rów prze­być,pot­knąć się i już nie być. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 kwietnia 2014, 20:29

Gdy­by nie pod­niecał mnie Twój mózg,to by Cię nie było.Ciało każdy ma po­dob­ne...ale to co urze­ka,to wnętrze. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 kwietnia 2014, 07:23

Sta­ram się nie myśleć,żyję z dnia na dzień.
Nie ro­bię planów i nad­mier­nie nie marzę....I pra­wie uda­je mi się żyć... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 kwietnia 2014, 08:16

To tyl­ko ja za moc­no przy­tuliłam się do Ciebie...ścis­kając telefon... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 kwietnia 2014, 08:57

* * *

Dob­rze...te słowa tłuką mi się po głowie jak niez­ro­zumiałe echo,które mnie prześla­duje.Dob­rze...słyszę i chce mi się płakać.Dob­rze...i nie wiem co myśleć.Dlacze­go to "dob­rze"stało się moim przek­leństwem,dlacze­go cier­pię słysząc ten wy­raz.Dlacze­go ono właśnie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 16 kwietnia 2014, 08:19

To co nas chro­ni, pochodzi od Bo­ga...od przeszkód i złudzeń są inni. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 kwietnia 2014, 08:18

Nie ne­guję Je­go wo­li,cza­sem spy­tam tyl­ko nieśmiało...Cze­mu ja...a po­tem dziękuję,że tyl­ko ty­le,że nic gor­sze­go i że tak mało. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 kwietnia 2014, 07:15

Mo­je ser­ce już moc­niej za­biło,lecz czym w naszym życiu jest 
miłość?
Miłość już nie jest war­tością nadrzędną,największą,najczystszą.
Swo­jego miej­sca w sze­regu szu­ka.Ro­zumo­wi ule­ga,ro­zumu się słucha. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 kwietnia 2014, 14:59

Wiedza...Mądro­ć...Bystrość...I­nteligencja...Pogoda ducha...
Również są mi­le widziane. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 kwietnia 2014, 07:03

* * *

Tęsknię...Gdy nie ma Cię przy mnie,
aż po kres swe­go istnienia.
Tęsknię...Na­wet gdy jesteś,
tak jak za słońcem,za deszczem.
Wśród tłumu szu­kam Twych oczu,
Twe­go spoj­rze­nia i na nowo
za­tapiam się w swych marzeniach.
Myśla­mi go­nię każdą chwilę,
każde Twe ulot­ne westchnienie
i tęsknić nie przes­taję...
I w tęsknotę myśli swe zamienię 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 kwietnia 2014, 06:50
Zeszyty
  • marzenia – naj­większy skarb i naj­większa przeg­ra­na......

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

30 czerwca 2014, 22:42bongo do­dał no­wy tek­st Resztek Ciebie w za­kamar­kach [...]

10 czerwca 2014, 23:51bongo do­dał no­wy tek­st Szukając miłości,nie zgu­bić siebie... Naj­trud­niej­sze [...]

30 maja 2014, 12:19bongo do­dał no­wy tek­st Moja nadzieja jest większa niż [...]

29 maja 2014, 23:47pannaxnikt sko­men­to­wał tek­st ...Dlaczego nie mogę żyć [...]

29 maja 2014, 23:12bongo sko­men­to­wał tek­st ...Dlaczego nie mogę żyć [...]

29 maja 2014, 23:03tomek43i sko­men­to­wał tek­st ...Dlaczego nie mogę żyć [...]

29 maja 2014, 22:56bongo do­dał no­wy tek­st ...Dlaczego nie mogę żyć [...]